Innan vårt arbete med webbstjärnan visste vi nästan ingenting om webbdesign. Vi var inte heller väldigt orienterade inom varken privatekonomi eller privatekonomins juridiska områden.

Under vårt arbete med webbstjärnan har vi lärt oss hur man bygger upp och strukturerar en hemsida i webbstjärnan. Under arbetet har vi också lärt oss en hel del om privatekonomi med många tips om hur man sköter sin ekonomi på bästa sätt. 

Förutom kunskaperna vi har fått inom webbdesign och ekonomi har vi även lärt oss att av hårt arbete och god arbetsmoral kan man tillsammans överkomma vilka hinder som helst. Vi i gruppen har också lärt oss att planera och fördela arbete och lägga tillit på varandra att arbetet utförs på bästa sätt.

Det vi tar med oss från detta projekt är att kunskaperna inom webbdesign som samtliga i gruppen hoppas att få använda i framtiden, samt hemsidans kunskapsrika innehåll. Att ha goda kunskaper inom privatekonomi gör att man kan hushålla bättre med sina pengar som i sin tur minskar risken för en att ha 20 kronor på kontot i slutet av månaden.