Kring upphovsrätt så uppfyller vi även kunskapskravet ”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.” Detta uppfyller vi genom att hitta och söka information på egen hand där vi är väldigt noggrann med att hitta relevanta och trovärdiga källor för vårt syfte med webbplatsen.

Redan från första början jobbade vi kring upphovsrätt eftersom att det är vi som har skapat denna sida och allting som vi har gjort och skrivit här är något som inte får kopieras utan vårt godkännande. All information som har skrivits på denna hemsida är skriven på egen hand och vi har formulerat oss med egna ord. När vi har använt oss av källor för att hitta information så har vi nämnt dem på sidorna. Vi har undvikt plagiering genom att då vi tagit reda och sökt bilder på internet så har vi använt oss utav avancerade bildsökningar som gör att vi endast tagit del utav bilder som får delas och användas.