Ibland så är man i behov av med pengar än vad man har och då kan det vara bra att ta ett lån. Men alla lån måste betalas tillbaka och dessutom medför ränta och andra extrakostnader, så därför är det viktigt att tänka efter en extra gång innan det är försent.

Långa lån
Långa lån är lån som ger dig möjlighet att göra stora investeringar till en bostad eller studielån som är vanligt lån för studenter. Troligtvis kommer du ha en större inkomst när du blir äldre och därför går banken med på att erbjuda dig ett lån som ung, för att du senare i livet kommer kunna betala tillbaka.

I en större del av livet kommer du dock att vara skuldsatt och behöva betala tillbaka dessa lån. Så se över om du verkligen behöver ta ett fullt studielån. Om du väljer att låna för färre veckor så kommer du kunna betala tillbaka din skuld och bli skuldfri snabbare.

Korta lån
Korta lån balanserar dina tillgångar under en mycket kortare tid. Korta lån är väldigt enkla att ta då de inte har någon säkerhet och finns tillgängligt för i princip alla.

Men på grund av att det är så enkelt att ta så är det väldigt lätt hänt att man tar många onödiga små lån som senare blir till stora konsekvenser. Korta låns ränta är högre än långa låns och korta lån måste betalas tillbaka under en kort period, ibland inom en månads tid. Om du måste låna pengar för att köpa något som du inte har råd med idag, så har du troligtvis inte råd med det inom några veckor heller plus alla extra kostnader och ränta. Det är just därför det är viktigt att veta vad du ger dig inpå när du tar ett lån.

Viktigt att tänka på när du tar ett lån:
– Har du råd med att ta ett lån i dagsläget? Om du går precis jämt ut vid varje månads slut så är det nog inte en bra idé att ta ett lån.
– Behöver du verkligen låna? Är du verkligen i behov av lånet och är det värt alla extra kostnader?
– Kolla vad den effektiva räntan är på ditt lån.
– Amortera. Betala av dina lån om du har möjlighet så snabbt som möjligt.
– HELA lånet måste betalas tillbaka så småningom.

Vad händer om man inte har betalat tillbaka skulden i tid?

 1. Påminnelsefaktura
  Det första som sker om man inte betalar tillbaka ditt lån inom tiden som är bestämd är att man får en påminnelsefaktura. En Påminnelsefaktura kan innebära två typer av avgifter; påminnelseavgift vilket är en engångssumma och dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan växer för varje dag som man inte betalar in skulden. Men var uppmärksam, alla företag skickar inte ut en påminnelsefaktura och går ibland direkt vidare till steg 2. Så kolla med företaget som du lånar pengar hos om vad som gäller. 
 2. Inkasso
  Om man bestämmer sig för att inte betala påminnelsefakturan så går skulden vidare till ett inkassoföretag. Inkassos uppgift är att driva in obetalda skulder. Även här så måste man betala en avgift, inkassoavgift, som får max ligga på 180 kr. Oftast läggs det även på en dröjsmålsränta, precis som vid påminnelsefakturan. Men inkasso är inte heller obligatoriskt då det inte finns någon lag som säger att en skuld måste hamna hos ett inkassobolag. 
 3. Kronofogden
  Har man fortfarande inte betalat av sina skulder kan företaget som du har skulden hos vända sig till kronofogden. Kronofogden är en statlig myndighet och deras uppgif är att hjälpa och skapa stabilitet mellan den som står i skuld och den som ska ha betalt. Kronofogden skickar hem ett brev till den skuldsatta, så kallat betalningsföreläggande, som man ska läsa igenom och sedan skriva under att man har mottagit brevet.

  Om man påstår att skulden är felaktig och vägrar därför att betala så ska man kontakta kronofogden. Men om man dock instämmer på att skulden är gilitig men du inte har möjlighet att betala, så kontaktar man den man är skyldig pengar för att förhoppningsvis få en överenskommelse. 
 4. Betalningsanmärkning
  Om man har valt att inte göra något åt skulden så gör kronofogden ett utslag på skulden. Detta kan leda till att man får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är ett bevis på att man inte har skött sin ekonomi korrekt och kan tillföra stora hinder när man vill teckna abonnemang, hyra en hyresrätt eller ta nya lån. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år även om du har betalat tillbaka skulden. 
 5. Utmätning
  Det sista steget är att kronofogden gör en utmätning på om det finns några tillgångar som kan användas som betalning för skulden av den skuldsatta.

Behöver du stöd eller hjälp?
-Om du behöver hjälp med budget så kan du kontakta skuldrådgivaren i din kommun.
-Annars kan du alltid vända dig till Kronofogden för hjälp. 

 

 

 

 

Källor:
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Ekonomiskt-stod-och-radgivning/Budget–och-skuldradgivning/Det-har-hander-om-du-inte-betalar-rakningen-i-tid/

Läroboken ”Få råd med dina drömmar”- Ung privatekonomi