Eftersom att vi på denna hemsida publicerar information, tips och fakta gällande hur man ska hantera konsumenträtt och vad det egentligen innebär samt hur samhällsekonomiska förändringar kan påverka ens privatekonomi så uppfyller vi kunskapskravet “Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.”

Vi har även skrivit en hel del information på vår hemsida som kopplar till centrala innehåll inom Privatjuridik. Exempelvis har vi skrivit om de centrala innehållen konsumenträtt och köprätt där innehållet har handlat om regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.

 

Källor vi har använt oss utav:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/