Enligt den svenska lagen gäller konsumentköplagen köp av lösa saker som säljs mellan en försäljare och en konsument.  Konsumentköplagen (KKL) infördes 1973 framförallt för att främja konsumentens förutsättningar.

Som konsument har du rätt att reklamera, vilket innebär att du har rätt att ge tillbaka varan till säljaren och få tillbaka pengarna om varan har ett fabrikationsfel. Reklamationsrätten gäller i 3 år efter varan är köpt. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. Att ha ett kvitto till varan underlättar vid eventuell reklamation. Om en vara ska reklameras bör du som konsument först vända dig till säljaren.

Om felet visas inom de första 6 månaderna antas felet ha funnits där från början. För att du som konsument ska kunna reklamera måste du åberopa att varan är felaktig inom skälig tid, vilket brukar vara inom 2 månader efter köpet.

Om varan du har köpt är oanvänd har du rätt att ge tillbaka varan och få tillbaka pengarna inom 14 dagar. Du får öppna förpackningen på varan och fortfarande lämna tillbaka den, men om varan är använd kan du inte lämna tillbaka den, såvida det inte är ett produktionsfel då har du rätt att reklamera varan.