Under detta projekt har vi delat upp arbetet och rollfördelningen mellan oss gruppmedlemmar för att göra ett så effektivt arbete som möjligt. Innan vi började med vårt arbete med hemsidan fick vi göra en egen projektplanering där vi delade upp arbetsuppgifter och skrev upp vad vi skulle göra/ha gjort per lektion. En större del av arbetet har skett på egen hand eftersom att alla har jobbat specifikt med sin egna del i arbetet som man har blivit tilldelad, vilket vi tycker har fungerat väldigt bra.

Kring effektivt arbete så har vissa lektioner gått sämre än andra, men vi har kompenserat detta bra genom att vi har tagit ansvar och till viss del jobbat en hel del hemma. Arbetet i skolan har ändå gått hyfsat bra och vi tycker att vi har hållit oss bra rent tidsmässigt enligt vår planering. Projektet har pågått under fyra veckors tid då vi har haft två lektioner i veckan där vi jobbat helt och hållet med Webbstjärnan.